Cocoders | Strona główna

elementapp.ai

System do zarządzania procesami rekrutacyjnymi dla agencji HR, wdrażający moduły CRM, zarządzania projektami, zarządzania kandydatami oraz EBOK (moduł obsługi klienta).

Projekt z elementami machine learningu do rozpoznawania profili kandydatów z CV, wyszukiwania kandydatów w elastic searchu (Full text search) oraz ich automatycznego dopasowywania do projektów.

Projekt zmigrowany z kodu napisanego w PHP 5.2. Na początku z użyciem wzorca Strangler, następnie przepisany w całości.

W obecnej postaci chodzi na Symfony 4.2, PHP 7.2. W projekcie użyty był HotJar oraz dostarczony cały nowy UXowy projekt EBoku.

Projekt zawiera elementy napisane w Angularze (angular elements) pozostałe elementy wykorzystują: jQuery, webpack, sass.

Back to projects list

Let’s work together

Contact us